Veteraanien kuntoutuspalvelut

Sotiemme veteraanien kuntoutuspalveluita tuotetaan Kruunupuistossa ja hoitokoti Finlandiassa. Hoitokoti tarjoaa pienemmän, kodinomaisemman ympäristön kuntoutukselle ja soveltuu erityisen hyvin veteraaneille, jotka tarvitsevat enemmän apua päivittäisissä toimissaan.

Veteraanikuntoutus on tarkoitettu sotiemme veteraaneille, heidän puolisoilleen, sotaleskille ja sotainvalidien leskille.

Kuntoutusjakso kestää 10 - 28 vrk ja sisältää:

  • sairaanhoitajan, lääkärin ja fysioterapeutin tutkimukset
  • tarvittava perus- ja sairaanhoito
  • jalkojenhoito ja hierontaa
  • fysioterapiaa yksilöllisesti ja ryhmissä
  • apuvälinetarpeen kartoitus ja opastus
  • ryhmätoimintaa, keskustelua ja yhdessäoloa
  • virkistystoimintaa ja ulkoilua

Veteraanikuntoutukseen hakeudutaan kotipaikkakunnan terveyskeskuksen kautta. Sotainvalidit ja heidän puolisonsa, sotalesket ja sotainvalidien lesket hakevat kuntoutusta suoraan Valtiokonttorista.

Lisätietoja antaa

Asiakassihteeri
Annika Happonen
040 684 6488
annika.happonen@kruunupuisto.fi