Palvelut

Palveluasuminen

Henkilölle, jonka kotona asuminen on haastavaa, mutta hoivan tarve on toistaiseksi vähäinen. Palveluasuminen voi olla myös määräaikaista esimerkiksi talven ajan.

 • peruspalveluita ovat ateria-, asumis-, hygienia-, turva- ja siivouspalvelut
 • hoitohenkilöstö huolehtii asukkaasta ympärivuorokautisesti
 • asukas kustantaa itse lääkkeet ja henkilökohtaiset hygieniatuotteet (pesuaineet, perusvoiteet, vaipat)
 • peruspalveluiden lisäksi hoitokodissa on virkistys- ja vapaa-ajantoimintaa
 • asukas voi ostaa myös lääkäripalveluita, jalkahoitoa ja fysioterapiaa tarpeen mukaan

ympärivuorokautinen palveluasuminen

Henkilölle joka tarvitsee apua selviytyäkseen jokapäiväisistä askareista.

 • peruspalveluita ovat ateria-, asumis-, hygienia-, turva- ja siivouspalvelut
 • hoitohenkilöstö huolehtii asukkaasta ympärivuorokautisesti
 • asukas kustantaa itse lääkkeet ja henkilökohtaiset hygieniatuotteet (pesuaineet, perusvoiteet, vaipat)
 • peruspalveluiden lisäksi hoitokodissa on virkistys- ja vapaa-ajantoimintaa
 • asukas voi ostaa myös mm. lääkäripalveluita, jalkahoitoa ja fysioterapiaa tarpeen mukaan

Ympärivuorokautinen palveluasuminen perustuu sopimukseen asiakkaan tai hyvinvointialueen kanssa. Palveluasumisesta tehdään vuokrasopimus ja hoivapalvelusopimus, jossa asukkaan henkilökohtaiset tarpeet, terveydentila ja toimintakyky sekä muut yksilölliset seikat huomioidaan. Palveluasumisen hinta määräytyy em. tekijöiden pohjalta.

 

Intervallihoito

Henkilölle, joka tarvitsee lyhytaikaista hoitoa kunnon tilapäisesti huonontuessa, omaishoitajan loman ajaksi tai tukea toipumiseen esimerkiksi leikkauksen tai sairaalahoidon jälkeen. Intervallihoitojakso on kestoltaan tarpeen mukaan 1 vrk - 1 kk.

Intervallihoitoa voi maksaa itse, palveluseteleillä tai maksusitoumuksella.

Hoidon tavoitteena on tukea ja edistää asukkaan hyvinvointia, toimintakykyä, omatoimisuutta ja kotona selvitymistä.

 • hoidon sisältö määräytyy asukkaan tarpeiden, toimintakyvyn ja toiveiden mukaan
 • lähtökohtana ympärivuorokautinen hyvinvoinnista huolehtiminen, toimintakyvyn ylläpitäminen sekä sairaanhoito ja lääkärin palvelut
 • peruspalveluiden lisäksi hoitokodissa on vapaa-ajan ja virkistystoimintaa sekä mahdollisuus ostaa jalkahoitajan ja fysioterapeutin palveluita

Sotainvalidien laitoshoito

Laitoshoito on tarkoitettu henkilöille joilla on vähintään 20% sotainvaliditeetti. Sotainvalidien laitoshoitoon sisältyy:

 • asumis-, ruoka- ja hoivapalvelut sekä viriketoiminta
 • lääkäripalvelut, lääkkeet ja hygieniatarvikkeet asiakkaan tarpeen mukaan
 • jalkahoito 4 kertaa vuodessa sekä fysikaaliset hoidot lääkärin lähetteellä

Sotainvalidien laitoshoidon kustantaa Valtiokonttori. Laitoshoitohakemus ja lääkärin B- lausunto lähetetään Valtiokonttoriin. Hakemuksen täyttämisessä auttaa tarvittaessa

Sosionomi
Inka Rask
040 684 6475
inka.rask@kruunupuisto.fi