Palvelut

Palveluasuminen 

Henkilölle, jonka kotona asuminen on haastavaa, mutta hoivan tarve on toistaiseksi vähäinen. Palveluasuminen voi olla myös määräaikaista esimerkiksi talven ajan.

 • peruspalveluita ovat ateria-, asumis-, hygienia-, turva- ja siivouspalvelut
 • hoitohenkilöstö huolehtii asukkaasta ympärivuorokautisesti
 • asukas kustantaa itse lääkkeet ja henkilökohtaiset hygieniatuotteet (pesuaineet, perusvoiteet, vaipat)
 • peruspalveluiden lisäksi hoitokodissa on virkistys- ja vapaa-ajantoimintaa
 • asukas voi ostaa myös lääkäripalveluita, jalkahoitoa ja fysioterapiaa tarpeen mukaan

Hinta 

 • 1533,67 €/kk  (vuokran osuus 297,55 €, jolle asiakas voi hakea Kelan asumistukea)

Tehostettu palveluasuminen 

Henkilölle joka tarvitsee apua selviytyäkseen jokapäiväisistä askareista.

 • peruspalveluita ovat ateria-, asumis-, hygienia-, turva- ja siivouspalvelut
 • hoitohenkilöstö huolehtii asukkaasta ympärivuorokautisesti
 • asukas kustantaa itse lääkkeet ja henkilökohtaiset hygieniatuotteet (pesuaineet, perusvoiteet, vaipat)
 • peruspalveluiden lisäksi hoitokodissa on virkistys- ja vapaa-ajantoimintaa
 • asukas voi ostaa myös lääkäripalveluita, jalkahoitoa ja fysioterapiaa tarpeen mukaan

Tehostettu palveluasuminen perustuu sopimukseen asiakkaan tai esim. kunnan kanssa. Palveluasumisesta tehdään vuokrasopimus ja hoivapalvelusopimus, jossa asukkaan henkilökohtaiset tarpeet, terveydentilan ja toimintakyvyn asettamat rajoitukset sekä muut yksilölliset seikat huomioidaan. Palveluasumisen hinta määräytyy em. tekijöiden pohjalta.

Hinta 
 • osittain apua tarvitseva asiakas 2466,20 €/kk (vuokran osuus 297,55 €, jolle asiakas voi hakea Kelan asumistukea)
 • täysin auvustettava asiakas 4149,50 €/kk ( vuokran osuus 297,55 €, jolle asiakas voi hakea Kelan asumistukea)

Intervallihoito

Henkilölle, joka tarvitsee lyhytaikaista hoitoa kunnon tilapäisesti huonontuessa, omaishoitajan loman ajaksi tai tukea toipumiseen esimerkiksi leikkauksen tai sairaalahoidon jälkeen. Intervallihoitojakso on kestoltaan tarpeen mukaan 1 vrk - 1 kk. 

Intervallihoitoa voi maksaa itse, palveluseteleillä tai maksusitoumuksella.

Hoidon tavoitteena on tukea ja edistää asukkaan hyvinvointia, omatoimisuutta ja kotona selvitymistä. 

 • hoidon sisältö määräytyy asukkaan tarpeiden, toimintakyvyn ja toiveiden mukaan
 • lähtökohtana ympärivuorokautinen hyvinvoinnista huolehtiminen, toimintakyvyn ylläpitäminen sekä sairaanhoito ja lääkärin palvelut 
 • peruspalveluiden lisäksi hoitokodissa on vapaa-ajan ja virkistystoimintaa sekä mahdollisuus ostaa jalkahoitajan ja fysioterapeutin palveluita

Hinta

 • osittain apua tarvitseva asiakas 98 €/vrk

 • täysin auvustettava asiakas 161 €/vrk

Sotainvalidien laitoshoito

Laitoshoito on tarkoitettu henkilöille joilla on vähintään 20% sotainvaliditeetti. Sotainvalidien laitoshoitoon sisältyy:

 • asumis-, ruoka- ja hoivapalvelut sekä viriketoiminta
 • lääkäripalvelut, lääkkeet ja hygieniatarvikkeet asiakkaan tarpeen mukaan
 • jalkahoito 4 kertaa vuodessa sekä fysikaaliset hoidot lääkärin lähetteellä

Sotainvalidien laitoshoidon kustantaa Valtiokonttori. Laitoshoitohakemus ja lääkärin B- lausunto lähetetään Valtiokonttoriin. Hakemuksen täyttämisessä auttaa tarvittaessa sotainvalidien palveluneuvoja Merja Nyrkkö puh. 050 570 0132.